Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +38163584899 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu customers@msmariposas.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +38163584899, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu customers@msmariposas.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Stevana Sremca 19.

 

Podaci o firmi MILANA SADŽAKOV PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MS MARIPOSAS NOVI SAD,

Stevana Sremca 19, 21000 Novi Sad

Tel +38163584899

Fax xxx xxx xxxxx

Broj računa 265-2010310008407-57

Matični broj 65067412

PIB 110908182

Šifra delatnosti 1413 PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE

e-mail info@msmariposas.com